مجوز‌ها

مجوز‌های تنورچه

هر محصولی باید استانداردهای لازم رو داشته باشه تا اجازه ورود به بازار رو پیدا کنه؛ اگر این محصول یه محصول مرتبط با سلامتی یا غذا باشه اون وقت لازمه که تاییده‌های بیشتری رو دریافت کنه. تیم تنورچه برای محصولات تنورچه مجوز‌های لازم رو از سازمان‌ها و مراجع قانون مختلف اخذ کردند. در این بخش می‌تونید تصویر این تاییده‌ها و گواهی‌ها رو ببینید. 

پروانه ساخت تجهیزات پزشکی
گزارش تحریک‌زایی غیرمستقیم
گزارش سمیت سلولی
گواهی ایزو
گزارش حساسیت زایی